مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بستر احیای هنرهای سنتی و حفظ داشته های این سرزمین در موسسات و آموزشگاه های فرهنگی و هنری استان فرآهم شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه همراه با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از موسسه فرهنگی و هنری افق هزاره و آموزشگاه موسیقی چکاوک در بیرجند بازدید کرد.

علی اکبر صفی پور با بیان این که نگاه اداره کل برنامه ریزی وزارتخانه، تجمیعی است، ادامه داد: کنارهم قرار گرفتن هنرهای مختلف همچون موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی در یک مجموعه فرصت بسیار خوبی برای خانواده هاست تا برای فرزندان خود بهترین انتخاب را داشته باشند.

وی با تاکید بر این که وظیفه ما تسهیل مسیر آموزش این مجموعه ها است، خاطرنشان کرد: مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز تاکنون همین گونه عمل کرده که جای قدردانی دارد.

صفی پور از مدیران مجموعه های فرهنگی و هنری تقاضا کرد تا نسبت به آموزش موسیقی سنتی اهتمام ویژه ای داشته باشند.

وی تصریح کرد: تصور نکنید برای حفظ داشته های این سرزمین ، فردی از خارج از استان کاری انجام خواهد داد، بلکه این همت را شما باید داشته باشید و با احیای هنرهای تجسمی ، صنایع دستی و موسیقی این خطه ، علاوه بر ایجاد فرصت های اقتصادی ، خروجی خوبی برای آیندگان نیز برجای بگذارید.