#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺آخـرین وضــعیت آماری ڪرونا
و واڪسیناسـیون خــراسان جنــوبی

📆یڪشــنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

 

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۷۷
▪️مثبت: ۱۲ (۱۶%)