معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، بر تسریع در اجرایی شدن سند توسعه شهرستان درمیان تاکید کرد.

سیدکمال‌الدین میرجعفریان، امروز چهارشنبه ۴ تیر در جلسه بررسی پروژه‌های سند توسعه شهرستان درمیان، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند با تمام توان تا اجرایی شدن این سند تلاش کنند تا شاهد ارتقای شاخص‌های توسعه در شهرستان درمیان باشیم.
وی افزود: این سند در راستای محرومیت زدایی شهرستان درمیان تدوین شده است که تا کنون بیش از ۶ ماه زمان برده و جلسات متعدد میدانی و مدیریتی برای شکل گیری آن برگزار شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به نیازمندی‌های منطقه درمیان تصریح کرد: پس از جمع‌بندی کارشناسی با مدیران و اشخاصی که بر منطقه اشراف دارند، شاخص‌ها را در دو گروه زیربنایی عمرانی و اقتصادی احصاء کردیم و فاصله نیازمندی ها با میانگین شاخص‌های استانی و کشوری مورد ارزیابی قرار گرفت.

میرجعفریان ادامه داد: پروژه‌ها تبدیل به تکلیف برای دستگاه اجرایی مربوطه شده و تعهدات دستگاه اجرایی و دستگاه معین مشخص شده است.

وی گفت: نقشه راه روشن است و باید تمام توان خود را برای اجرا بگذاریم تا هرچه زودتر اقدامات برای مردم شریف منطقه درمیان ملموس شود.

در این نشست سه ساعته که با حضور نمایندگان بنیاد علوی، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مشارکت ویدیو کنفرانسی فرماندار درمیان برگزار شد، مدیران به دفاع از طرح‌های توسعه محور دستگاه متبوع خود پرداختند.

طرح‌های متعددی از جمله توسعه ایستگاه‌های دیجیتال، احداث سالن‌های ورزشی، زمین‌های چمن، پایگاه اورژانس جاده‌ای، آزمایشگاه، ساختمان سی تی اسکن، کتابخانه عمومی و مجتمع آموزشی – فرهنگی در سند توسعه شهرستان درمیان در نظر گرفته شده است که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.