استاندار خراسان جنوبی با وزیر آموزش و پرورش در تهران دیدار و گزارشی را از شرایط آموزش و پرورش استان ارائه کرد.

محمدصادق معتمدیان روز دوشنبه در این نشست گزارش جامعی را از اقدامات و فعالیت‌های شاخص استان در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرد.

رییس شورای آموزش و پرورش استان ضمن تاکید بر نقش و جایگاه ویژه خراسان جنوبی در امر تعلیم و تربیت، به تبیین وضعیت موجود پرداخت.

وی در ادامه از نیازمندی‌ها و نارسایی‌های آموزش و پرورش استان از جمله کمبود فضا، تجهیزات، کادر آموزشی و همچنین مشکلات مالی این حوزه گفت و برای رفع کامل آنها، درخواست‌ها و پیشنهادهایی را ارائه کرد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان این دیدار به منظور بررسی شرایط موجود، کمک به حل مشکلات آموزش و پرورش و همچنین شرکت در مراسم کلنگ‌زنی احداث پروژه دانشگاه فرهنگیان استان از محسن حاجی میرزایی برای حضور در استان دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، وزیر آموزش و پرورش نیز ضمن پذیرش این دعوت، موافقت خود را برای حضور در استان با آزاد شدن شرایط کرونایی اعلام کرد و در رابطه با موارد مطرح شده و درخواست‌های استاندار دستوراتی را صادر کرد.