#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

۲۰ ثانیه شستن اصولی دست ها با صابون و مواد شوینده باعث از بین رفتن ساختار ویروس کرونا می شود