?معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه در گمرکات خراسان جنوبی به کل کشور خدمات ارائه می‌دهیم، لازم است برای ارتقای زیرساخت‌های بازارچه و گمرکات استان اعتبارات ملی اختصاص یابد.
جواد اشرفی با بیان این مطلب در ششمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی که در محل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: از مجموع ۹۳ درصد صادرات استان به کشور افغانستان، ۸۰ درصد از محل ماده ۱۱۶ است یعنی کالاهای احضار شده از سایر گمرکات کشور و صادره از خراسان جنوبی است.
?وی عنوان کرد: در شرایط فعلی برای ایجاد و ارتقاء زیرساخت‌ ها در بازارچه‌ و پایانه مرزی ماهیرود استان از اعتبارات استانی هزینه می شود .
?معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: وقتی به کل کشور در بازارچه و گمرکات خراسان جنوبی خدمات ارائه می‌دهیم باید برای ارتقاء زیرساخت ها هم اعتبارات ملی اختصاص یابد چراکه اعتبارات استانی محدود است.
?اشرفی عنوان کرد: برای تکمیل جاده بازارچه مرزی ماهیرود اعتبار ملی اختصاص یافته که جای قدر دانی دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور