🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: راهبرد اصلی ستاد توسعه خاوران، توزیع عادلانه و متوازن سرمایه گذاری هاست.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری ستاد توسعه خاوران خاطر نشان کرد: این اتفاق در قالب شناسایی فرصت ها و مزیت ها و جانمایی درست طرح ها صورت می گیرد.
🔹وی ادامه داد: در این کمیته، کلیه فرصت ها و مزیت های استان به صورت نقطه به نقطه و منطقه به منطقه شناسایی و احصا می شوند.
🔹استاندار متذکر شد: آن چه در این کمیته رقم می خورد، این است که طرح های دارای توجیه اقتصادی، به روز شده، دارای اولویت برای استان و مکان یابی شده جمع بندی می شوند و در قالب کتابچه فرصت های سرمایه گذاری استان ارائه می گردند.
🔹ملانوری ادامه داد: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، کلیه دستگاه ها در زمینه نقاط تعریف شده برای سرمایه گذاری به اتفاق نظر می رسند لذا مانعی برای سرمایه گذاری در این نقاط و مکان ها وجود ندارد.
🔹وی اظهار داشت: تکلیف مهم کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت ها این است که بر اساس ظرفیت های استان، طرح های مختلف کوچک و بزرگ را احصا نماید تا هر کس با هر میزان سرمایه، بتواند از آن استفاده کند.
🔹به گفته وی؛ موفقیت کمیته زمانی اتفاق می افتد که فردی بتواند با سرمایه اندک خود و با کمک تسهیلاتی که می گیرد، اشتغال ایجاد کند.
🔹استاندار با تأکید بر این که مهاجرت معکوس از اهداف بزرگ ستاد توسعه خاوران است، گفت: ما با تعریف طرح های کوچک متناسب با ظرفیت هر منطقه، به مهاجرت معکوس و برگشت جمعیت به روستاها کمک می کنیم.
🔹ملانوری خاطرنشان کرد: ما در این استان، روستاهایی داریم که آب، برق، گاز و امکانات دارند اما به جهت مهاجرت مردم برای تأمین معیشت در دیگر مناطق، خالی از سکنه شده اند.

🔹وی تأکید کرد: برنامه های ستاد توسعه خاوران می تواند به برگشت جمعیت به این روستاها بینجامد.
🔹استاندار، زمان بر شدن دریافت پاسخ استعلام ها از دستگاه ها را از مشکلات سرمایه گذاران عنوان کرد و با تأکید بر این که رفت و آمد های طولانی باعث سرگردانی و سرخوردگی افراد می شود، گفت: ستاد توسعه خاوران، این مشکل را حل می کند.
🔹ملانوری تأکید کرد: تسهیل شرایط برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران از مهمترین وظایف ستاد توسعه خاوران است.
🔹شایان ذکر است؛ اعضای کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های ستاد توسعه خاوران در نشست امروز به ارائه گزارش جامعی از طرح های مزیت دار احصا شده پرداختند.