?رییس بیمارستان حضرت رسول (ص) شهرستان فردوس با اعلام این خبر گفت: دیروز هشتم مرداد ماه تولد اولین نوزاد زوج نابارور تحت درمان در مرکز ناباروری امید فردوس، اتفاق افتاد که مادر خانم ۳۵ ساله ای می باشد که حدود پنج سال سابقه نازایی داشته است.

?دکتر کبیری راد افزود : در این مرکز برای تمامی بیماران، خدمات تحت پوشش بیمه و با تعرفه دولتی انجام می شود، همچنین در مورد بعضی از بیمارانی که تحت پوشش بیمه کمیته امداد یا سازمان بهزیستی هستند تمامی هزینه‌ها رایگان است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور