رییس اداره پایش و امور آزمایشگاه های حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۰۹ روز هوا با کیفیت نامطلوب در استان ثبت شده است.

سید هادی هاشم آبادی با روز هوای پاک اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۰۹ روز هوا با کیفیت نامطلوب با وضعیت‌های ناسالم برای گروه‌های حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک در ایستگاه‌های ۵ گانه پایش کیفی هوای استان ثبت گردیده است.

رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ادامه داد: این آمارنسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱ روز آمار افزایش داشته است که مهمترین علت آن استمرار خشکسالی و کاهش بارندگی است.

هاشم آبادی با تأکید بر اینکه آلاینده شاخص استان در زمینه هوا، ذرات گرد و غبار است، یادآور شد: طی یک سال گذشته اقدامات ارزشمندی در زمینه بهبود وضعیت کیفیت هوا شده است که از آن جمه سنجش و کنترل مستمر کیفبت هوا و بسیاری از اقدامات آموزشی است.

وی گفت: در زمینه سنجش و کنترل کیفیت هوا اقدام به راهبری مستمر ایستگاه‌های ۵ گانه پایش کیفی هوا مستقر در سطح ۴ شهرستان استان گردیده تا بصورت لحظه‌ای شاخص کیفیت هوا در سامانه ملی پایش کیفی هوا برای عموم شهروندان قابل دسترس باشد.

رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: ایستگاه‌های ۵ گانه پایش کیفی هوای خراسان جنوبی مستقر در ۴ شهر (بیرجند، حاجی آباد زیرکوه، نهبندان و سرایان) است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور