مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۵۹ درصد مطالبات معادل ۱۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی در روز‌های آینده پرداخت می‌شود.

محمد رزقی  اظهار داشت: میزان خرید تضمینی گندم استان تا اول شهریور ماه امسال ۱۸۰هزار و ۴۴ تن بوده که در مدت مشابه پارسال ۱۱ هزار و ۱۴۷ تن خرید تضمینی انجام شده بود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: میزان افزایش خرید امسال نسبت به پارسال، ۶۱ درصد کل ارزش خرید بوده است.

رزقی بیان کرد: تاکنون بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان  گندم با قیمت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: از این میزان ۵۹ درصد مطالبات گندمکاران معادل ۱۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی گفت: این پرداختی علی الحساب بر اساس نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پارسال بوده و کل مبلغ  بر اساس قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان محاسبه شده است.

رزقی در ادامه بیان کرد: قرار است دولت طی روز‌های آینده مطالبات گندمکاران را پس از تامین اعتبار بر اساس نرخ مصوب ۱۵ هزار تومان پرداخت کند.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور