#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان جنوبی از شناسایی ۱۰ هزار تبعه خارجی مجاز در خراسان جنوبی خبر داد.

محسن صفایی، با بیان اینکه تا کنون ۱۰ هزار تبعه خارجی مجاز در خراسان جنوبی شناسایی شده‌اند، گفت: اتباع خارجی ساکن در خراسان جنوبی غالباً دارای کارت آمایش هستند و برخی از اتباع خارجی دارای گذرنامه خانوادگی بوده و یا به واسط طرح‌های سرشماری وزارت کشور شناسایی می‌شوند.

، وی با بیان اینکه کارت آمایش اتباع خارجی به صورت سالانه تمدید می‌شود، گفت: این کارت‌ها به صورت استانی صادر است و باید اتباع در محل‌های مشخص شده حضور داشته و با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی امکان تردد بین استانی نیز خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه به اتباع خارجی ساکن در کشور و خراسان جنوبی با همکاری سازمان‌های بین المللی خدمات متنوع ارائه می‌شود، گفت: امکان تحصیل و سواد آموزی، استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات معیشتی و توانمند سازی و امکان استفاده از خدمات اجتماعی همچون صدور گواهی نامه رانندگی بخشی از خدماتی است که به اتباع خارجی ساکن در خراسان جنوبی ارائه می‌شود.