#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی اظهار کرد: دستگاه ایکس ری گمرک ماهیرود خراسان جنوبی، تا پایان اردیبهشت به بهره برداری می‌رسد.

حسن رحیمی زاده،  به رسانه‌های گروهی گفت: ساختمان استقرار دستگاه ایکس ری در مدت ۱۰ ماه و با هزینه ۷۰ میلیارد تومان ساخته شده و تا پایان اردیبهشت دستگاه ایکس ری در آن مستقر می‌شود.

وی افزود: با بهره برداری از دستگاه ایکس ری، بار تمامی کامیون‌ها و تریلرها، اسکن و تصویر آن در سامانه‌ی جامع امور گمرکی ثبت می‌شود و در صورتیکه اسکن بار با اصل بارنامه هر دستگاه کامیون و یا تریلر مطابقت نداشته باشد، از صادرات بار جلوگیری می‌شود.

وی گفت: با شروع به کار دستگاه ایکس ری، امکان تخلف و قاچاق بار در گمرک ماهیرود در مرز شرقی کشور با افغانستان، به صفر می‌رسد.