🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: اهتمام و موفقیت در جذب اعتبارات ملی از شاخص ارزیابی مدیران استان می باشد.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خاطرنشان کرد:سماجت و قدرت چانه زنی برای جذب اعتبارات ملی از ظرفیت های مدیریتی است که باید به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.
🔹وی با تأکید بر این که تنها ۱۵ درصد منابع در اختیار استان ها قرار می گیرد، ادامه داد: با عنایت به این که بخش عمده ای از اعتبارات در سطح ملی دیده شده، لذا این وظیفه و هنر مدیران دستگاه هاست که با انعکاس درست شرایط استان، ظرفیت ها و نیازها نسبت به جذب اعتبارات ملی اقدام نمایند.
🔹به گفته وی؛ مدیران می بایست برای تحقق این هدف از فرصت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، استاندار، معاونین استانداری و سازمان مدیریت استفاده کنند.
🔹استاندار با اشاره به تجربه های قبلی استان در این زمینه گفت: افزایش اعتبارات حوزه های راه، بهداشت و… در اثر جذب منابع ملی باید در دیگر ادارات نیز تکرار شود.
🔹ملانوری تأکید کرد: رایزنی ها برای جذب اعتبارات ملی در سال جاری نیز باید ادامه یابد.
🔹وی متذکر شد: باید تلاش کنیم اعتبارات تخصیصی به دستگاه ها در راستای رفع نیازهای ضروری استان هزینه شود.
🔹به گفته وی؛ تبادل به موقع موافقت نامه های دستگاه ها، تأثیر بسزایی در روند اجرای پروژه ها دارد و کار را شتاب می بخشد.
🔹استاندار، انتخاب پیمانکاران صاحب صلاحیت و نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه ها را نیز مهم خواند و گفت: نظارت های ضعیف، کیفیت پروژه ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

🔹ملانوری به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح های استان نیز اشاره کرد و گفت: در برخی از حوزه ها مثل گردشگری با وجود ظرفیت های خوبی که در استان داریم و انتظارمان این است که خراسان‌ جنوبی به بکی از مقاصد گردشگری کشور تبدیل شود، باید از قابلیت های بخش خصوصی در این زمینه استفاده کنیم.
🔹نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر این که جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز از هنرهای مدیریتی است، گفت: مدیران باید شرایط را برای ترغیب سرمایه گذاران به مشارکت در اجرای طرح و برنامه ها فراهم کنند.
🔹وی از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست؛ با تعامل و هم افزایی و اولویت دادن به ضرورت ها، در راستای توسعه پایدار، همه جانبه و متوازن استان اقدام نمایند.
🔹به گفته وی؛ نگاه جزیره ای و تفکر دستگاهی مدیران، دسترسی به توسعه پایدار را غیر ممکن می کند.
🔹استاندار با اشاره به اهمیت پژوهش و اجرای طرح های تحقیقاتی در کیفی سازی پروژه ها، اظهار داشت: در سال های گذشته با وجود این که دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی زیادی در اغلب مناطق ایجاد شده اما از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.
🔹ملانوری تأکید کرد: دانشگاه ها باید به کمک دستگاه ها بیایند و مدیران نیز می بایست از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.
🔹وی در بخش دیگری از سخنانش به قانون فروش املاک مازاد دستگاه ها اشاره کرد و متذکر شد: مدیران در فروش املاک مازاد، آینده استان را نیز لحاظ کنند و در این زمینه به گونه ای اقدام کنند که فروش این املاک در بلند مدت عوارضی به همراه نداشته باشد.
🔹شایان ذکر است: این جلسه با سه دستور کار توزیع اعتبارات، بررسی طرح های پژوهشی و نحوه استفاده دستگاه ها از فاینانس های مالی برگزار شد.