مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی: مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شد.

 غلامرضا اشرفی بکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز کار در استان را ممنوع عنوان کرد و گفت: بر اساس اعلام اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای امسال مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال است که این مبلغ در خصوص کارفرمایان متخلف اعمال خواهد شد.

کارفرمایان اتباع خارجی فاقد پروانه کار، جریمه می‌ شوندمدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ در خصوص اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص کارفرمایان متخلف که از اتباع خارجی فاقد مجوز کار استناد کرد و گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال جاری به مبلغ دو میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۲۸ ریال، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه  است.

اشرفی گفت: در سال گذشته تعداد ۲۶۰ گشت مشترک اتباع خارجی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در استان انجام شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور