🔹مرحله جدید سهمیه سوخت مرزنشینان خراسان جنوبی تا پایان سال جاری به حساب مرزنشینان واریز می شود.

🔸سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری در خصوص علت پرداخت نشدن سهمیه سوخت مرزنشینان در ۹ ماه گذشته، اعلام کرد: علت اصلی پرداخت نشدن این سهمیه شیوه نامه سال گذشته هیئت وزیران است که در شعاع ۲۰ کیلومتری و پرداخت عواید هزار و ۵۰۰ لیتر نفت گاز در سال است که پارسال این سهمیه پرداخت شد.