#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد گفت: بر اساس جلسه امروز شورای شهر بیرجند،استیضاح دکتر بهترین منتفی شد و بر اساس رأی گیری، او همچنان شهردار بیرجند باقی می ماند.


حجت الاسلام  محمدمهدی عبدالرزاق نژاد عضو شورای اسلامی شهر بیرجند ، در خصوص جلسه امروز شورای شهر و موضوع طرح سوال و استیضاح آقای شهردار، اظهارکرد: حدود دو هفته قبل، سه نفر از اعضای شورای شهرسوالاتی را از شهردار مطرح کرده بودند که این سوالات درباره مسائل فرهنگی، تغییر نیرو در شهرداری، نارضایتی مردم از المان های نوروزی، نارضایتی انبوه سازان و سرمایه گذاران از مخالفت با دادن تراکم و … بوده است.

وی با اشاره به اینکه این سوالات به شهردار ابلاغ شد و آقای بهترین هم بصورت کتبی به این سوالات پاسخ داده بود، افزود: در جلسه امروز شورای شهر که با حضور شهردار برگزار شد، آقای شهردار به این سوالات به صورت شفاهی هم پاسخ داد. همچنین سوال کنندگان قبلی و بقیه اعضای شورا؛ سوالات دیگری را نیز مطرح کردند که به آنها پاسخ داده شد.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند ادامه داد: پس از حدود دو ساعت از جلسه و طرح سوالات مختلف توسط اعضا و پاسخ شهردار به این سوالات، آقای بهترین از جلسه خارج شد. پس از آن از استیضاح کنندگان سوال شد که آیا از پاسخ های شهردار قانع شدند یا خیر؛ که سوال کنندگان گفتند در برخی از موارد قانع شده و در برخی موارد هم قانع نشده اند.

وی بیان کرد: چون این اعضا قانع نشده بودند، دوباره رأی گیری شد که آیا موضوع استیضاح ادامه پیدا کند یا کفایت می کند که بر اساس نتیجه رأی گیری، سه نفر خواستار ادامه استیضاح و ۶ نفر هم با ادامه آن موافق نبودند.

عبدالرزاق نژاد گفت: به دلیل در خواست استیضاح شهردار توسط سه نفر از اعضای شورای شهر، دوباره در خصوص اصل ماندن یا رفتن دکتر بهترین در سمت شهرداری بیرجند رأی گیری مخفی شد که باز هم ۳ نفر مخالف و ۶ نفر موافق ماندن دکتر بهترین بودند، بنابراین شهردار به کار خود ادامه می دهد و در این سمت باقی خواهد ماند.

او با اشاره به اینکه در این جلسه بحث نارضایتی مردم از عملکرد شهردار و نطرح شدن آن در فضای مجازی نیزمطرح شد، اظهارکرد: با توجه به اینکه پاسخ ها و دفاعیات آقای شهردار در بحث های مختلف قانع کننده بود و جای مخالفتی وجود نداشت، بنده هم دلیلی برای رأی مخالف ندیدم و به همین دلیل رأی موافق دادم.

عبدالرزاق نژاد یادآور شد: در این جلسه نسبت به موضوع میزان بدهی های شهرداری که قبلا مطرح شده بود، ورود نشده و قرار شد که این موضوع بعدا مورد بررسی قرار بگیرد.

آنطور که به نظر می رسد؛ گویا ۶ نفری که موافق ماندن آقای بهترین در سمت شهرداری بیرجند هستند، همان ۶ نفری هستند که در ابتدای کار نیز به دکتر بهترین رأی موافق دادند و سه نفر مخالف هم آقایان فروزانفر و سروری و خانم ناصری هستند.