?غیور مردان و شیر زنان عشایر ،شور و شعور انقلابی خود را در نقطه صفر مرزی محله عشایری چاه باشه شهرستان زیرکوه خراسان جنوبی به نمایش گذاشتند
#دهه_فجر
#چهل_چهار_سال_افتخار
#ایران_ما

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور