🔸نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه گفت: در سومین جلسه شورای سازماندهی مبادلات مرزی خراسان جنوبی مصوب شد، هرگونه برون سپاری، جذب وبکارگیری نیرو (بجز نیروهایی که از طریق آزمون سراسری جذب می شوند) در مجموعه های مستقر در مرز می بایست با اولویت نیروهای بومی و با هماهنگی فرمانداری شهرستان باشد.
🔸آقای نخعی افزود: هر گونه واگذاری امور خدماتی اعم از گمرگی، تجاری نیز می بایست مورد تایید وتصویب فرمانداری شهرستان وشورای ساماندهی مبادلات مرزی استان قرارگیرد.