?استاندار خراسان جنوبی در سفر یک روزه خود به بشرویه به بازدید بیمارستان رفت.
ملانوری با هدف اطلاع از روند اجرای پروژه های عمرانی بشرویه به محل ساختمان در دست احداث بیمارستان این شهرستان رفت.
?به‌دلیل فضای کم و غیر استاندارد بیمارستان ۳۲ تختخوابی شفای بشرویه، ساخت بیمارستان جدید از سال ۹۰ آغاز شده است.
?این پروژه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.
?با راه اندازی بخش‌های داخلی، اطفال، زنان، جراحی، دیالیز، آی سی یو، سی سی یو، قلب و اورژانس در این بیمارستان، سطح خدمات درمانی شهرستان ارتقاء می یابد.