مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: معلولان برای بهره مندی از خدمات بیمه سلامت باید نشان دار شوند.

براساس قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی را برای خدمات درمانی و همچنین خدمات توانبخشی جسمی و روانی تامین کند.

در این راستا پوشش‌های بیمه‌ای در یک سال گذشته تغییراتی داشته و به ۵۹ کد خدمت در جامعه هدف بهزیستی رسیده است که آگاهی مردم از این کد خدمات باعث افزایش استفاده خواهد شد.

علی اربابی، مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی  با بیان اینکه همه افراد واجد شرایط در همه بخش‌ها می‌توانند از خدمات بیمه سلامت در ۵۹ کد خدمت مد نظر استفاده کنند، اظهار کرد: افراد دارای معلولیت پس از نشان دار شدن در سامانه بیمه سلامت می‌توانند از بسته خدمتی تعریف شده به صورت بیمه‌ای بهره مند شوند.

وی افزود: در راستای انعقاد تفاهمنامه همکاری میان بیمه سلامت و بهزیستی استان که در آذرماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، تاکنون قریب به ۱۲ هزار نفر افراد دارای معلولیت در سامانه بیمه سلامت نشان دار شده‌اند و می‌توانند از بسته خدمتی مورد نیازشان به صورت بیمه‌ای استفاده کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: معلولان برای اینکه بتوانند از بسته خدمتی تعریف شده مورد نیازشان به صورت بیمه‌ای بهره مند شوند ابتدا باید در سامانه بیمه سلامت نشان دار شوند و این مهم با معرفی افراد مشمول از سوی اداره کل بهزیستی به بیمه سلامت اتفاق می‌افتد.

اربابی تصریح کرد: پس از نشان دار شدن افراد در سامانه، این افراد می‌توانند خدمات را از مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت به صورت بیمه‌ای دریافت کنند و در صورتی که به این مراکز مراجعه نمایند ۷۰ درصد تعرفه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی را بیمه سلامت پرداخت خواهد کرد.

وی به موضوع پرداخت هزینه‌های آزاد توسط برخی معلولان نیز اشاره کرد و گفت: افرادی که پس از دریافت خدمت، هزینه آن را آزاد پرداخت می‌کنند یا هنوز نشان دار نشده‌اند و یا به مراکز غیرطرف قرارداد بیمه سلامت مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی بیان کرد: اطلاع رسانی مناسب به جامعه هدف انجام شده و در این راستا در سال گذشته موارد نیز از طریق نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها و جراید استانی و  نیز از طریق صدا و سیمای استان و هم از طریق انتشار مطالب و پوستر در فضاهای مجازی و هم ارسال برای مراکز و موسسات طرف قرارداد به صورت مستمر انجام شده است.

اربابی با بیان اینکه همچنین لینک لیست مراکز طرف قرارداد و بسته خدمتی از طریق پیامک برای پزشکان و معلولان ارسال شده است، تصریح کرد: معلولان مشمول این طرح فقط خدمات را باید از مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت دریافت کنند تا به صورت بیمه‌ای محاسبه شود و لیست این مراکز به همراه بسته خدمتی در پورتال اداره کل به آدرس s-kh.ihio.gov.ir  قسمت مرتبط به موسسات؛ فایل‌های آموزشی ۱۴۰۱ درج شده است.

وی خاطرنشان کرد: درصورتی که معلولان مشمول، به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت مراجعه و بسته خدمت تعریف شده برای نوع معلولیت خود را به صورت آزاد دریافت کردند، می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۶۶۶ و یا سامانه شکایت بیمه سلامت به آدرس  shekayat.ihio.gov.ir  از طریق پیام رسان بله به شماره ۰۹۱۰۸۷۷۱۶۶۶  (اداره بازرسی سازمان بیمه سلامت ایران) موضوع را به اطلاع کارشناسان برسانند تا در اسرع وقت پیگیری و مشکل یا چالش احتمالی به وجود آمده رفع شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور