🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد:پرچم هلال باید در همه شهرها و روستاها برافراشته شود و مردم هلال را همواره در کنار خود ببینند.
ملانوری با بیان این مطلب در جریان بازدید از مجموعه جمعیت هلال احمر استان، خاطرنشان کرد: خانه های هلال در تمامی روستاهای دارای دهیاری استان نیز باید راه اندازی شود.
🔹وی متذکر شد: در حال حاضر ۹۱۸ روستای دارای شورا و دهیاری در سطح خراسان جنوبی وجود دارد که باید خانه هلال روستایی در تمامی این مناطق فعال شوند.
🔹استاندار با تأکید بر این که تمام دهیاری های استان باید به خانه هلال روستایی تبدیل شوند، اظهار داشت: در این راستا توافقنامه ای بین هلال احمر و استانداری منعقد خواهد شد.
🔹ملانوری با اشاره به اینکه امروز در کنار تجهیزات و نیروها به شدت به آموزش همگانی نیاز داریم، تصریح نمود: آموزش همگانی امداد و نجات باید در استان به روز باشد.
🔹وی وضعیت جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرد و گفت: نباید به این داشته ها اکتفا کنیم.
🔹به گفته وی؛ جمعیت هلال احمر باید مقتدر، مسلح و توانمند باشد لذا تجهیزات موجود باید روز به روز توسعه پیدا کنند.
🔹استاندار در بخش دیگری از سخنانش به تشریح جایگاه و اهمیت جمعیت هلال احمر پرداخت و گفت: اساس و پایه جمعیت هلال احمر به عنوان یک سازمان مردم نهاد بین المللی، حضور و مشارکت آحاد افراد جامعه است.
🔹ملانوری، نیروی انسانی را مهمترین سرمایه جمعیت هلال احمر خواند و اظهار داشت: اصول اساسی فعالیت های جمعیت هلال احمر، بر محور اقدامات بشردوستانه است.
🔹وی متذکر شد: زمانی که مردم گرفتار رنج و ملالت و آسیب می شوند، هلال احمر بدون مزد و مقام و در راستای معامله با خداوند، در صحنه حضور پیدا کرده ارائه خدمت می نماید.

🔹استاندار اظهار داشت: در طول تاریخ فعالیت هلال احمر در کشور، مردم با اعتقاد شدید به مبانی و اصول دینی و اعتقادی، به عنوان سرمایه های اجتماعی هلال احمر، حضور پررنگی در تمامی عرصه های فعالیتی این نهاد داشته اند.
🔹ملانوری گفت: خدمت در جمعیت هلال احمر، اعم از داوطلبین و پرسنل، صرفاً به واسطه عشق و علاقه است و نمی توان از آن به عنوان شغل یاد کرد.
🔹وی افزود: فضای فعالیت در جمعیت هلال احمر، بسیار سخت است لذا تنها با عشق و علاقه می توان در این عرصه ارائه خدمات نمود.