فوری
زلزله دقایقی قبل در طبس،
بزرگی : ۳.۳
عمق : ۱۰ کیلومتر
زمان : ۱۳۹۹-۰۹-۲۵ ۲۱:۲۲:۲۷.۷