🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: برای افزایش تاب آوری جامعه در برابر مخاطرات اجتماعی باید عزمی عمومی رقم بخورد.
خوش خبر با بیان این مطلب در سومین جلسه شورای توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌ نهاد استان خاطر نشان کرد: همه ما وظیفه داریم برای افزایش تاب آوری آحاد افراد در برابر مخاطراتی که سلامت جامعه و مردم را تهدید می‌کند، تلاش نماییم.
🔹وی با تأکید بر اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد و جایگاه مشارکت اجتماعی آنان، اظهار داشت: نهادهای مردمی و سازمان‌های مردم‌ نهاد می‌توانند در این زمینه بسیار اثرگذار باشند.
🔹معاون استاندار به تشریح مصداق‌های عینی در زمینه تاب آوری پرداخت و متذکر شد: در شرایطی که کشور با مشکلات ناشی از بیماری کرونا و شیوع این ویروس روبرو می باشد، می بایست برای آگاهی بخشی عمومی و ارتقای فرهنگ آحاد جامعه، هم افزایی شکل بگیرد.
🔹رئیس شورای توسعه و حمایت از سازمان‌ های مردم‌نهاد استان بیان داشت: این شورا وظیفه دارد، زمینه را برای فعالیت نهادهای مردمی در حوزه های اجتماعی به ویژه مسائل مربوط به سلامت افراد جامعه فراهم نماید.
🔹خوش خبر از اعضای شورا خواست؛ به دور از نگاه‌ های سلیقه‌ای و بدون توجه به جایگاه و موقعیت اعضای هیئت مؤسس، نسبت به اهمیت اهداف سازمان های مردم نهاد، اعلام نظر نمایند.
🔹به گفته وی؛ تأیید صلاحیت فردی و تخصصی افراد در این زمینه به عهده دستگاه های نظارتی و سازمان‌های تخصصی می باشد.
🔹شایان ذکر است: در این جلسه که با حضور کلیه اعضا برگزار شد، تعداد ۷ درخواست متقاضیان تأسیس سازمان مردم نهاد در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، کارآفرینی، هنر و رسانه و همچنین تحکیم و تعالی بنیان خانواده به تصویب رسید.