رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه خراسان جنوبی گفت: محصولات کشاورزی استان به ویژه محصول راهبردی زرشک به بیش از ۴۰ کشور دنیا صادر می‌شود.

 

عرفانی مهارتی رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه خراسان جنوبی با اشاره به عدم آشنایی کامل در مورد اهمیت محصول زرشک گفت: رایزنی‌های زیادی برای رونق بازار اقتصادی زرشک و زعفران در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است.

او افزود: وزارت امور خارجه در زمینه معرفی تولیدات کشاورزی استان در کشور‌های روسیه، ارمنستان و آلمان فعالیت خوبی را داشته واین محصولات به اشکال گوناگون به کشور ها‌ی مختلف ارائه شده است.

عرفانی مهارتی تصریح کرد : طی این رایزنی‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته و  نامه‌ای به سفارت خانه‌های خارج از کشور ارسال شده تا در زمینه تسهیل صادرات زرشک و زعفران به استان کمک شود.

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه خراسان جنوبی ادامه داد: مقرر شده برشور‌هایی در زمینه آشنایی با تولیدات کشاورزی استان به ویژه زرشک تهیه و به عنوان نمونه در  وزارتخانه‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد.

او عنوان کرد: بنابر اعلام رئیس شورای ملی زعفران ایران، امسال نسبت به پارسال کاهش حدود ۱۰ درصدی صادرات زعفران را به خارج از کشورشاهد بودیم.

عرفانی اظهار کرد: ۸۰ درصد این صادرات به صورت خام وبیشتر درقالب بسته بندی بوده است.