#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

?پیشکسوتان و روسای هیات‌های ورزشی خراسان جنوبی در نشست سه ساعته با استاندار سه موضوع مزایده اماکن و سالن‌های ورزشی، کمبود اعتبار و نبود خوابگاه را درد مشترک هیات‌ها مطرح کردند و خواستار پیگیری این موارد شدند