🔹معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی گفت:سهم قابل توجهی از پروژه ها و برنامه های هفته دولت امسال در مناطق مرزی اجرا می شود.
خوش خبر با بیان این مطلب در حاشیه مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های هفته دولت در شهرستان بیرجند در جمع خبرنگاران گفت: از مجموع پروژه های هفته دولت، ۷۰۱ مورد در مناطق مرزی استان اجرایی و عملیاتی می شود.
🔹وی تأکید کرد: این اقدامات و برنامه ها در راستای تقویت امنیت و ماندگاری جمعیت در مناطق مرزی، صورت می گیرد.
🔹معاون استاندار متذکر شد: در هفته دولت امسال، هزار و ۵۱۵ پروژه با اعتباری بیش از ۴ هزار و ۴۰۲ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می شود.
🔹خوش خبر ادامه داد: ۳۱ درصد پروژه ها شامل ۳۰۲ مورد در مناطق شهری و ۶۷ درصد آنها به تعداد ۷۷۸ مورد نیز در مناطق روستایی اجرا می شوند.
🔹وی تأکید کرد: با وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم های ظالمانه دشمنان و محدودیت های متأثر از این اتفاق، برنامه های هفته دولت امسال، به لحاظ کمی و کیفی بسیار پربازده و مطلوب ارزیابی می شوند.
🔹به گفته وی؛ از مجموع پروژه های پیش بینی شده برای این ایام، یک هزار و ۸۰ طرح به بهره برداری می رسند و ۴۳۵ طرح نیز با اجرای مراسم کلنگ زنی، وارد فاز اجرا می شوند.
🔹معاون استاندار با تأکید بر این که همه دستگاه های اجرایی برای این ایام افتتاح یا کلنگ زنی پروژه هایی را در برنامه دارند، خاطرنشان کرد: شرکت گاز به لحاظ تعداد پروژه ها و حجم اعتبار هزینه شده برای اجرای آنها، از دیگر دستگاه ها پیشی گرفته است.
🔹خوش خبر گفت: شرکت گاز با هزینه کرد اعتباری بیش از ۵۶۸ میلیارد تومان،افتتاح و کلنگ زنی تعداد ۶۰۲ پروژه را در برنامه دارد.
🔹وی در پایان، مردم را پشتوانه اصلی نظام و دولت خواند و تأکید کرد: پروژه هایی که در این ایام افتتاح و کلنگ زنی می شوند، در پاسخ به مطالبات