مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بیماری زنگ جارویی زرشک در چند سال اخیر به دلایلی از جمله پراکنش نامناسب بارندگی‌ها و تغییرات درجه حرارت در باغات استان گسترش یافته است.

وحید ضیائیان احمدی اظهار کرد: بیماری زنگ جارویی زرشک از سال ۱۳۸۸ در روستاهای خوان و نوقند(شهرستان درمیان)  و زهان به صورت همزمان توسط اعضای شبکه مراقبت و پیش آگاهی از باغات استان گزارش شد و در حال حاضر ۱۱۸۷ هکتار باغ‌های شهرستان‌های درمیان، زیرکوه، بیرجند، سربیشه و قاین آلوده به بیماری هستند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: اگرچه گزارش رسمی این بیماری در سال ۱۳۸۸ صورت پذیرفت، اما این بیماری از سال‌های قبل‌تر در استان وجود داشته که متاسفانه در چند سال اخیر به دلایلی گسترش یافته است؛ از جمله این شرایط می‌توان به پراکنش نامناسب بارندگی‌ها، تغییرات درجه حرارت، اختلاف دمای معنی دار شب و روز، خشکسالی‌های پی در پی، عدم رعایت دور آبیاری، ضعف درختان ناشی از فقر خاک‌های این باغات از لحاظ مواد غذایی و عدم توجه و مبارزه شیمیایی با بیماری توسط تعدادی از کشاورزان اشاره کرد.

ضیائیان احمدی با بیان اینکه در حال حاضر باغات آلوده در شهرستان‌های بیرجند، درمیان، زیرکوه، قاین و سربیشه وجود دارد، تصریح کرد: در سال جاری و در راستای کنترل بیماری عملیات مبارزه شامل ۱۱۷۴ هکتار مبارزه مکانیکی(هرس) و ۶۴۹ هکتار مبارزه شیمیایی در باغات زرشک استان انجام شده است.

وی افزود: کل سموم مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار باغداران قرار گرفته؛ به علاوه ادوات مبارزه نیز در بعضی روستاهای فاقد امکانات نیز جهت مبارزه همگانی به نمایندگان کشاورزان تحویل و نظارت بر عملیات نیز جهت حصول نتیجه مناسب توسط همکاران در شهرستان‌های آلوده صورت گرفته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: علائم  ظاهری این بیماری شامل ظهور لکه‌های زرد یا نارنجی رنگ روی سطح برگ، ساقه‌های جوان و میوه‌ها در ابتدای شروع بیماری است که با پیشرفت بیماری علائم جارویی شدن در درختان ظاهر می‌شود.

ضیائیان احمدی ادامه داد: زنگ جارویی زرشک بر اساس قوانین سازمان حفظ نباتات جزء بیماری‌های خصوصی بوده و رسالت این سازمان تنها هدایت و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان است، اما با توجه به اقتصاد ضعیف خانوار و استراتژیک بودن این محصول، اقداماتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به کنترل بیماری در مناطق آلوده و جلوگیری از گسترش آن به سایر نقاط استان از طرق اعمال قوانین قرنطینه‌ای در سطح استان و جلوگیری از انتقال پاجوش از مناطق آلوده به سایر مناطق، بیان کرد: تشکیل ستاد کنترل بیماری زنگ زرشک،  شناسایی مناطق آلوده و تهیه نقشه پراکنش بیماری و پهنه بندی و  پایش مستمر باغات زرشک در تمام نقاط استان و انجام طرح تحقیقاتی تأثیر سموم مختلف بر کنترل پاتوژن با همکاری مرکز تحقیقات استان از دیگر اقدامات است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی – ترویجی وتهیه و نصب بنر، پمفلت و پوستر، تهیه و ارسال تقویم باغی عوامل خسارت‌زای زرشک و تهیه و توزیع سموم رایگان مناسب با همکاری بنیاد علوی جهت کنترل بیماری به منظور تشویق کشاورزان به انجام به موقع مبارزه علی رغم خصوصی بودن این بیماری و عدم اعتبار در این خصوص خبر داد و گفت: تجهیز ناوگان سمپاشی در مناطق آلوده استان، تدوین طرح اعتباری کنترل زنگ جارویی زرشک و ارسال به وزارت جهاد کشاورزی و استانداری جهت جذب بودجه ازمحل اعتبارات بحران و استفاده از نیروهای بسیج سازندگی جهت انجام هرس و مبارزات شیمیایی در مناطق آلوده نیز از دیگر اقدامات است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: بیماری زنگ جارویی زرشک در چند سال اخیر به دلایلی از جمله پراکنش نامناسب بارندگی‌ها و تغییرات درجه حرارت در باغات استان گسترش یافته است.

وحید ضیائیان احمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بیماری زنگ جارویی زرشک از سال ۱۳۸۸ در روستاهای خوان و نوقند(شهرستان درمیان)  و زهان به صورت همزمان توسط اعضای شبکه مراقبت و پیش آگاهی از باغات استان گزارش شد و در حال حاضر ۱۱۸۷ هکتار باغ‌های شهرستان‌های درمیان، زیرکوه، بیرجند، سربیشه و قاین آلوده به بیماری هستند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: اگرچه گزارش رسمی این بیماری در سال ۱۳۸۸ صورت پذیرفت، اما این بیماری از سال‌های قبل‌تر در استان وجود داشته که متاسفانه در چند سال اخیر به دلایلی گسترش یافته است؛ از جمله این شرایط می‌توان به پراکنش نامناسب بارندگی‌ها، تغییرات درجه حرارت، اختلاف دمای معنی دار شب و روز، خشکسالی‌های پی در پی، عدم رعایت دور آبیاری، ضعف درختان ناشی از فقر خاک‌های این باغات از لحاظ مواد غذایی و عدم توجه و مبارزه شیمیایی با بیماری توسط تعدادی از کشاورزان اشاره کرد.

ضیائیان احمدی با بیان اینکه در حال حاضر باغات آلوده در شهرستان‌های بیرجند، درمیان، زیرکوه، قاین و سربیشه وجود دارد، تصریح کرد: در سال جاری و در راستای کنترل بیماری عملیات مبارزه شامل ۱۱۷۴ هکتار مبارزه مکانیکی(هرس) و ۶۴۹ هکتار مبارزه شیمیایی در باغات زرشک استان انجام شده است.

وی افزود: کل سموم مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار باغداران قرار گرفته؛ به علاوه ادوات مبارزه نیز در بعضی روستاهای فاقد امکانات نیز جهت مبارزه همگانی به نمایندگان کشاورزان تحویل و نظارت بر عملیات نیز جهت حصول نتیجه مناسب توسط همکاران در شهرستان‌های آلوده صورت گرفته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: علائم  ظاهری این بیماری شامل ظهور لکه‌های زرد یا نارنجی رنگ روی سطح برگ، ساقه‌های جوان و میوه‌ها در ابتدای شروع بیماری است که با پیشرفت بیماری علائم جارویی شدن در درختان ظاهر می‌شود.

ضیائیان احمدی ادامه داد: زنگ جارویی زرشک بر اساس قوانین سازمان حفظ نباتات جزء بیماری‌های خصوصی بوده و رسالت این سازمان تنها هدایت و ارائه توصیه‌های فنی به کشاورزان است، اما با توجه به اقتصاد ضعیف خانوار و استراتژیک بودن این محصول، اقداماتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به کنترل بیماری در مناطق آلوده و جلوگیری از گسترش آن به سایر نقاط استان از طرق اعمال قوانین قرنطینه‌ای در سطح استان و جلوگیری از انتقال پاجوش از مناطق آلوده به سایر مناطق، بیان کرد: تشکیل ستاد کنترل بیماری زنگ زرشک،  شناسایی مناطق آلوده و تهیه نقشه پراکنش بیماری و پهنه بندی و  پایش مستمر باغات زرشک در تمام نقاط استان و انجام طرح تحقیقاتی تأثیر سموم مختلف بر کنترل پاتوژن با همکاری مرکز تحقیقات استان از دیگر اقدامات است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی – ترویجی وتهیه و نصب بنر، پمفلت و پوستر، تهیه و ارسال تقویم باغی عوامل خسارت‌زای زرشک و تهیه و توزیع سموم رایگان مناسب با همکاری بنیاد علوی جهت کنترل بیماری به منظور تشویق کشاورزان به انجام به موقع مبارزه علی رغم خصوصی بودن این بیماری و عدم اعتبار در این خصوص خبر داد و گفت: تجهیز ناوگان سمپاشی در مناطق آلوده استان، تدوین طرح اعتباری کنترل زنگ جارویی زرشک و ارسال به وزارت جهاد کشاورزی و استانداری جهت جذب بودجه ازمحل اعتبارات بحران و استفاده از نیروهای بسیج سازندگی جهت انجام هرس و مبارزات شیمیایی در مناطق آلوده نیز از دیگر اقدامات است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور