مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: در پی بارندگی‌های ۴۸ ساعت گذشته بیش از پنج میلیون متر مکعب روان آب در سدهای مخزنی استان مهار و ذخیره‌سازی شده است.

عباس سارانی افزود: سد مخزنی رزه درمیان با ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار متر مکعب، سد سیاهو سربیشه با یک میلیون و ۸۰ هزار متر مکعب و سد نهرین طبس با ۶۰۰ هزار متر مکعب بیشترین ورودی روان آب‌ها را داشتند.

وی بیان کرد: همچنین از روز پنجشنبه هفته گذشته که فعالیت سامانه بارشی جدید آغاز شد تاکنون یک میلیون متر مکعب روان آب در سدهای تغذیه مصنوعی شوسف، چهار فرسخ و سید علی شهرستان نهبندان مهار و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: هشت سد مخزنی با ظرفیت ذخیره‌سازی ۷۵.۷۵ میلیون متر مکعب آب در استان وجود دارد و از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۸ میلیون و ۷۳۰ هزار متر مکعب روان آب پشت سدها ذخیره شده است.

وی ادامه داد: اکنون از حجم کل مخازن سدهای خراسان جنوبی، ۳۰ درصد معادل ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مکعب آبگیری شده است و برای ذخیره‌سازی سیلاب و روان آب در سدها مشکلی وجود ندارد.

با توجه به کاهش بارندگی‌های خراسان جنوبی در سال‌های اخیر ذخایر آبی پشت سدهای استان نسبت به قبل افت کرده و هر سال بخش قابل توجهی از این ظرفیت ذخیره‌سازی، خالی است.