🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: برای اجرای هر پروژه ای باید نیازها و اولویت ها بررسی شود و جانمایی ها با لحاظ شرایط آینده استان صورت گیرد.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ ملانوری با بیان این مطلب در جلسه شورای ساماندهی مرز که در محل مرز ماهیرود برگزار شد، خاطرنشان کرد: اقداماتی که الان در استان انجام می شود باید به گونه ای باشد که آیندگان به خوبی بتوانند از خدمات آن بهره برداری نمایند.
🔹وی ادامه داد: در اجرای پروژه ها فقط زمان حال را نبینیم و باید به این موضوع توجه داشته باشیم که آن پروژه باید امکان توسعه داشته باشد.
🔹استاندار متذکر شد: برای انجام هر طرح و پروژه ای در مرزهای استان نیز باید کار کارشناسی با لحاظ تمام جوانب امر صورت گیرد.
🔹ملانوری به شعاری که در سرلوحه امور دارد و در روز معارفه بیان کرد، اشاره نمود و گفت: بنده با شعار خراسان جنوبی؛ تدبیر، تلاش و توسعه کار را شروع کردم و تا انتها بر همین مبنا هم اقدام خواهیم کرد.
🔹وی افزود: هر اقدامی باید بر پایه فکر و اندیشه و کار کارشناسی صورت بگیرد، سپس تیم مدیریتی و همه کارگزاران نظام در استان باید برای به نتیجه رسیدن آن برنامه، تلاش کنند و با تعامل و هم افزایی کار را پیش ببرند تا به توسعه برسیم.
🔹به گفته وی؛ توسعه هم باید همه جانبه و پایدار باشد.
🔹استاندار اظهار داشت : درست است که در مقاطعی از زمان و بنا به ضرورت ها باید اقداماتی صورت گیرد اما باید در اجرای آن ها دید وسیعی داشته باشیم و افق بلند مدتی را مدنظر قرار دهیم.
🔹ملانوری یادآور شد: این که میل ۷۸ در سال های گذشته پایه ریزی شده و الان منشأ خدمات گسترده ای در استان استان است، نشان دهنده دید وسیع بنیانگذاران این مجموعه می باشد.
🔹وی ادامه داد: در زمان ما نیز پروژه ها باید به گونه ای ریل گذاری شوند که آیندگان بتوانند از آن ها به خوبی منتفع گردند.
🔹استاندار، مرز را بکی از پیشران های اقتصادی استان برشمرد و گفت: مرز در کنار دیگر قابلیت ها همچون کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و… از ظرفیت هایی است که باید به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد.

🔹ملانوری تأکید کرد: ظرفیت های موجود، استعدادهای خدادادی است اما نحوه بهره برداری از آن ها برای رسیدن به توسعه و جامعه آرمانی، کار و هنر ما در زمانی است که مسئولیتی به عهده گرفتیم و می توانیم تأثیرگذار باشیم.
🔹وی با تأکید بر این که شناسایی فرصت ها خیلی مهم است، متذکر شد: هر مزیتی که وجود دارد، باید شناسایی شود و از طرف دیگر با احصاء نیازها و اولویت بندی بر مبنای برنامه ریزی درست ، برای رفع آنها از فرصت مزیت های موجود استفاده شود.
🔹وی افزود: درخصوص مرز هم به همین شکل است، ما باید با احصاء نیازهای مخاطبان مان در داخل و خارج کشور، برای ارائه خدمات مرتبط برنامه ریزی کنیم.
🔹به گفته وی؛ صنعت، معدن، محصولات کشاورزی، آموزشی و همچنین گردشگری در زمینه های سلامت، تاریخی، علمی، جغرافیایی و… از جمله ظرفیت هایی است که باید در ارائه خدمات مدنظر قرار گیرد.
🔹استاندار در ادامه صحبت هایش به قابلیت بخش خصوصی در بهره برداری از فرصت ها اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی جامعه، بزرگترین خیرین، سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه اقتصادی هستند که با اشتغالی که ایجاد می کنند، آینده جوانان را تضمین می نمایند.
🔹ملانوری تأکید کرد: بنده اعتقاد دارم سرمایه گذاران باید تکریم شوند و با آنها با عزت برخورد شود.
🔹وی متذکر شد: این وظیفه ماست که با سیاست گذاری درست، مسیر را برای حضور سرمایه گذاران باز کنیم و با نظارت کافی بر امور، شرایط را برای فعالیت این عزیزان فراهم نماییم.
🔹به گفته وی؛ استفاده از فرصت حضور سرمایه گذاران، بهترین راه دسترسی به اهداف مان در بهره برداری از ظرفیت های استان است.
شایان ذکر است: استاندار خراسان جنوبی به همراه جمعی از مدیران از مرز ماهیرود در شهرستان سربیشه بازدید کرد.