رحمت و برکت باران‌های بهاری دهه پایانی فرودین برای خراسان جنوبی ۱۵ میلیون و ۳۲۶ هزار متر مکعب بود که در سدها و بند‌های این استان ذخیره سازی شد.

نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: بارندگی های اخیر سبب شد تا ۹ میلیون و ۵۳۶ هزار متر مکعب آب پشت بند‌های خاکی و سازه‌های آبخیزداری استان ذخیره شود.

او افزود: بیشترین ذخیره سازی نیز مربوط به شهرستان زیرکوه با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار متر معکب بود و شهرستان‌های درمیان و سربیشه نیز به ترتیب با یک میلیون و ۵۰۰ و یک میلیون ۴۰۰ هزار متر معکب در رده‌های بعدی قرار دارند.

سارانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی نیز گفت: در پی بارش‌های اخیر ۵ میلیون و ۷۹۰ هزار مترمکعب رواناب در سد‌های استان ذخیره‌سازی شد.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور