معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: پروژه دوبانده سازی محور میل ۷۸ (مرز ماهیرود) در خراسان جنوبی به فراه افغانستان سرعت می‌گیرد.

، علیرضا عباس‌زادهدر تشریح نتایج دیدارش با مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور افغانستان گفت: این دیدار با هدف بررسی وضعیت اجرایی محور میل ۷۸ به مرکز فراه افغانستان انجام شد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور پیمانکار پروژه همراه بود در مورد پیشرفت اجرایی پروژه و موانع کار بحث و تبادل نظر شد.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: بعد از واکاوی تمامی زوایای کار، مقرر شد پیگیری برای رفع مشکلات پروژه با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه انجام شود.

وی اظهار کرد: با توجه به نقش مرز در توسعه اقتصادی استان، مهمترین مطالبه ما در این خصوص شتاب گرفتن پروژه است که مورد موافقت قرار گرفت.

گذرگاه مرزی ماهیرود یا نقطه مرزی میل ۷۸ یک گذرگاه مرزی بین ایران و افغانستان است که در شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی قرار دارد و نام این مرز در کشور افغانستان، مرز ابونصر فراهی است.

محور میل ۷۸ به فراه، اتصال دهنده کریدور چابهار – مشهد به شاهراه حلقوی افغانستان است که در افزایش ترانزیت و صادرات کشور و نیز تثبیت موقعیت مرز ماهیرود نقش بسزایی دارد.

طول این محور ۱۲۰ کیلومتر است که پروژه دوبانده سازی آن با پیشرفت ۸۳ درصد در حال انجام است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور