🔹نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند تأکید کرد: حوزه فرهنگ نیازمند تحولات بنیادی است.
سید علیرضا عبادی با بیان این مطلب در شورای فرهنگی عمومی استان که با حضور استاندار خراسان جنوبی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، اظهار امیدواری کرد: به زودی شاهد تحولات بنیادی در حوزه فرهنگ باشیم که باید این مسئله و نیاز به صورت کشوری و با استفاده از ظرفیت متخصصین مجرب دنبال شود.
🔹به گفته وی؛ ما تاوان سال‌های بی‌تفاوتی به فرهنگ را تحمل می‌کنیم اما توجه خاصی که در حال حاضر به این مقوله شده مایه امیدواری است.
🔹وی با بیان این که انجام فعالیت های فرهنگی طلسم نیست و مشابه بقیه قضایاست که در زندگی با آن روبرو هستم، تصریح کرد: زمینه برای رشد و دفع و رفع آفاتش نیز وجود دارد که باید شناسایی، زمان بندی و نظارت بر اجرا شود.
🔹آیت الله عبادی ادامه داد: در مقوله فرهنگی در ابتدا آنچه هست باید تثبیت شوددر مرحله دوم وضع موجود را تعریف و وضع مطلوب را ترسیم کنیم که در این بین فاصله ای داریم که باید در این فاصله به صورت فراگیر، هرچه علت تقویت یک فرهنگ صحیح انسانی و اسلامی است، اجرا شود.
🔹وی تأکید کرد: سران یک مجموعه که به صورت مستقیم تأثیرگذار هستند باید خودشان اصول فرهنگ اسلامی را در زوایای مختلف رعایت کنند و بارتاب آن در بین مردم تقویت فرهنگ است.
🔹امام جمعه بیرجند با بیان اینکه یک شجره برای رشد نیاز به تغذیه مطلوب دارد، بیان کرد: مردم ما و به خصوص خانواده را به عنوان اصل چگونه تغذیم کنیم؟ رسانه عمومی و مکتوب چه وظایفی و رسالتی برعهده دارند؟ برنامه و تولیدات اینها برای رسیدن به اهداف هم باید مشخص شود.

🔹آیت الله عبادی تصریح کرد: شایسته آن است در این مسئله کشوری، عالی‌ترین متخصصینی که در حوزه و دانشگاه هستند و علم و تجربه دارند در قالب یک هیئت اندیشه ورز نظرات شان گرفته و بعد ابلاغ شود.
🔹وی با تأکید براینکه در این زمینه باید تصمیم، تعریف و پیگیری صحیحی داشته باشیم، بیان کرد: مسئله ما آفت‌ها ست، برای اینها چه برنامه سازنده ای داریم؟ به عنوان مثال مسئولان فرهنگی باید زمانی که گردشگر وارد استان می‌شود به صورت کارشناسی و کاملاً مثبت، مفید، مؤثر با احترام و حفظ شخصیت وقتش را پر کنند.
🔹نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه مهمترین برنامه‌های فرهنگی با توجه به رسالت آن باید در آموزش و پرورش تعریف شود، بیان کرد: در این زمینه هم باید برنامه‌های سازنده و کارشناسی طراحی شود و آموزش باید به همراه مسائل علمی و هنری باشد .
🔹وی با اشاره به اینکه دشمن در زمینه فضای مجازی به صورت تخصصی وارد شده و روزانه ۱۷ هزار دروغ را به فرزندان ما القا می‌کند، بیان کرد: اما در بی‌هنری ما همین بس که ما راستش را هم نمی‌توانیم به فرزندان خودمان ارائه دهیم.
🔹آیت الله عبادی تأکید کرد: در قالب یک برنامه‌ریزی کارشناسی و منسجم با زمان بندی معین باید تکلیف همه ما مسئولان و دستگاه‌ها مشخص شود تا بدانیم هر یک از برنامه‌ها در چه زمانی قابل اجراست.
🔹وی با اشاره به اینکه دشمن به وسیله ایجاد فساد خود را تثبیت می‌کند، بیان کرد: شما با منطق جلو بروید و همان کاری را که انبیاء کردند، انجام دهید.
🔹به گفته وی؛ در بیدار کردن فطرت و عقل باید حسن استفاده را داشته باشیم، اگر بتوانیم این کار انجام دهیم و حق در برابر باطل قرار گیرد، باطل نابود می‌شود و دشمن به وسیله تهدید و تطمیع در مقابل ما قرار گرفته و این شیوه دشمن است و ما باید بر پایه اصول ایمانی در برابر دشمن و اهداف آن قرار گیریم.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور