مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی گفت: تلاش‌های شورای شهر بیرجند در کنار شهرداری باید بر ایجاد منابع درآمد پایدار و هدفمند و برنامه محور کردن امور در شهرداری بینجامد.

 علیرضا صفری در اولین نشست کاری مشترک شورای اسلامی شهر بیرجند که به میزبانی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد، با اشاره به کمک‌های دولت سیزدهم به شهرداری‌های استان به ویژه در زمینه تخصیص قیر رایگان، ماشین آلات سنگین و تامین بخشی از بودجه شهرداری بیرجند از محل کمک‌های دولتی و سهم کمک‌های کوششی در بودجه، بر لزوم منابع درآمد پایدار تاکید کرد.

وی هدف از تشکیل این جلسه را هماهنگی و برقراری تعامل بیشتر بین دفاتر ستادی استانداری به ویژه دفتر امور شهری و شوراها با اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند عنوان کرد و گفت: لازمه خدمت رسانی به همشهریان، انجام گفت و گو، تعامل و تبادل آراست تا با برنامه ریزی و وحدت رویه بتوانیم زمینه رضایت‌مندی نسبی شهروندان را در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی فراهم آوریم.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر بیرجند ۹۱ جلسه و ۳۱۷ مصوبه داشته که حدود ۱۸ درصد از این مصوبات مورد ایراد هیات تطبیق واقع شده است.

وی گفت: از اعضای شورای اسلامی و شهردار انتظار می‌رود با حضور فعال در تمامی جلسات و کمیسیون‌های تخصصی و با مشارکت حداکثری در امور نظارتی شورا در سال جاری به سمت فضای تعامل و همدلی پیش رفته و کاری کنیم تا به دور از هرگونه شائبه و تفرقه با فراهم آوردن رضایت مردم، رضایت خدای سبحان را فراهم آوریم.

فرماندار بیرجند نیز در این نشست با اشاره به جایگاه شورای اسلامی در پیشبرد امور شهر و نظارت بر شهرداری، از اعضای شورا خواست در فضای معقول و آرام و به دور از هیجانات نسبت به انجام وظایف اقدام کنند.

علی فاضلی فرد ضمن اشاره به چالش‌های اخیر در شورا و شهرداری، بر حل و فصل این حواشی تاکید کرد.

در ادامه جلسه هر یک از اعضای شورای شهر بیرجند به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در راستای بهبود امور پرداختند همچنین برگزاری جلسه با این کارکرد را در ۶ دوره شورای اسلامی بی سابقه دانستند و این پیشگامی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری را در برگزاری دیدار نوروزی به فال نیک گرفتند.

اولین جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی و فرماندار بیرجند در محل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور