#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

۸ هزار و ۴۲ تُن کالا در یک ماه گذشته از گمرک ماهیرود شهرستان سربیشه خراسان جنوبی ترانزیت شد.

 مدیر کل گمرکات استان با بیان اینکه ۷۱ هزار و ۱۵۲ تُن کالا در ۹ ماه گذشته از گمرکترانزیت ۷۱۱۵۲ تُن کالا از گمرک ماهیرود ماهیرود شهرستان سربیشه  ترانزیت شد، گفت: این مقدار ترانزیت کالا در این مدت توسط ۲ هزار و ۴۲۱ دستگاه کامیون انجام شد.

رحیمی زاده افزود: در این مدت روغن صنعتی، شکر، فوفل، مرغ منجمد و آرد از کشور‌های عراق، هند، اندونزی، ترکیه و فدراسیون روسیه از طریق گمرک ماهیرود به کشور افغانستان ترانزیت شد.

وی گفت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر تعداد کامیون ۵۳ درصد و از نظر وزن ۵۵ درصد کاهش داشته است.