نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده ای از هزینه های درمان برای محرومین ، توسط سازمان بیمه سلامت تامین می گردد.

روز شنبه دهم دیماه ۹۹ مدیر کل بیمه سلامت استان با توجه به شرایط و محدودیت های کرونایی با دکتر سلمان اسحاقی نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان به صورت تلفنی درخصوص وضعیت عملکردی بیمه سلامت در حوزه انتخابیه وی گفتگو کرد.

علی اربابی مدیر کل بیمه سلامت استان ضمن تشکر از حمایت ها و توجه ویژه این نماینده در کمک به محرومین ، موضوعات مرتبط را جهت طرح در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح کرد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: شهرستان های قائن و زیرکوه جزو شهرستان های مرزی و محروم استان است که نیاز به توجه ویژه ای در خصوص توسعه خدمات بهداشتی و درمانی دارد.

وی در پایان ضمن اشاره به نیاز سازمان بیمه سلامت برای تامین منابع پایدار در راستای انجام بهتر رسالت سازمانی و تحقق عدالت در سلامت ، خواستار توجه ویژه نسبت به تصویب اعتبارات سازمان در بودجه سال ۱۴۰۰ شد.

سلمان اسحاقی نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت : با توجه به اینکه بخش عمده ای از هزینه های درمان برای محرومین، توسط سازمان بیمه سلامت تامین می گردد و این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، حداکثر تلاش خود را در صحن مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص تامین اعتبارات لازم برای سازمان بیمه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد کرد.

نماینده مردم شریف شهرستان های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در پایان از عملکرد خوب اداره کل بیمه سلامت استان در خدمت رسانی به مردم منطقه تشکر کرد و خواستار توجه ویژه سازمان بیمه سلامت به مناطق محروم شد.