خبری مخابره شد از آمار و ارقام عجیب و غریب شهردار بیرجند که چند جا بیان کرده بود که نشان از کم سوادی تخصصی دکتر بهترین پزشک خوب در حوزه شهر و شهرداری دارد و مهمتر نشان از بی تفاوتی معاونین که امار و ارقام را تصحیح نکرده به شهردار داده اند که خود جای سوال ها د ارد خارج از خوب و بد بودن ، دستگاه های نظارت کجای کار هستند شواری شهر !! فرمانداری بیرجند !! دفتر شهری استانداری!! معاون عمرانی استاندار که شهر بیرجند را به دست فقط پزشکی خوب گذاشته اند شهری که عملا یک سوم جمعیت استان درآن زندگی می کند و مابقی جمعیت استان هم با آن سرکار دارند ، این ناظران در برابر مردم این شهر مظلوم مسول هستند و اگر نظارتی باشد باید برای مردم شفاف سازی شود ۱۹۵ هزار متر مربع واحد مسکونی و ۹۰ هزار شغل از کجا توسط چه کارشناس و معاونی به شهردار اعلام شده است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور