نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: بسیج دانشجویی به عنوان مجموعه دانشگاهی می‌تواند با منطق و استدلال و در واقع همان جهاد تبیین القائات و دروغ‌های دشمن را برای مردم بیان کند.

 آیت الله سید علیرضا عبادی در دیدار با رئیس سازمان بسیج دانشجویی تفکر بسیجی را یک اندیشه سالم انسانی و انقلابی دانست و اظهار کرد: از ۴۴ سال پیش تاکنون دشمن با دروغ‌ها و طرح‌های مختلف علیه انقلاب اسلامی فعالیت داشته و تفکر بسیجی کشور را از این توطئه‌ها نجات داده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: باید راهکاری پیدا کنیم تا جوانان و مردم تحت تأثیر القائات غیرواقعی دشمن قرار نگیرند و به عبارت دیگر آنان را در برابر دروغ‌های رسانه‌ای دشمن واکسینه کنیم.

عبادی با تأکید بر اینکه دروغ گویی دشمن موجب رسوایی او شده است، بیان کرد: مجموعه بسیج دانشجویی یک مجموعه دانشگاهی و دانش بنیان است و از این جهت می‌تواند با منطق و استدلال و در واقع همان جهاد تبیین این القائات و دروغ‌های دشمن را برای مردم بیان کند.

وی یادآور شد: رسانه‌های دشمن در ایام اغتشاشات سال گذشته در ۱۱ روز حدود ۱۷ هزار دروغ را مطرح کردند که باطل بودن آنان این روزها بر هیچ کش پوشیده نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با طرح این سوال که چرا برخی هر گفته ای در فضای مجازی را به راحتی باور می‌کنند، گفت: ما برای خرید کوچک‌ترین کالایی از کارشناسان سؤال می‌کنیم ولی چگونه درباره موضوعی که با امنیت کشور مرتبط است به راحتی هر سخنی را می‌پذیریم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور