مدیر اجرایی جشن گلریزان از برگزاری سی و دومین جشن گلریزان کمک به تهیه پوشاک دانش آموزان نیازمند دوم اسفند ماه در استان خبر داد.

پهلوان مهدی قمری در جلسه برنامه‌ریزی برگزاری جشن گلریزان کمک به دانش آموزان نیازمند در شب میلاد امام حسین (ع) گفت: سی و دومین جشن گلریزان کمک به تهیه پوشاک دانش آموزان نیازمند در آستانه عید نوروز، دوم اسفند ماه با مشارکت جدی گروه‌های مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته با توجه به الطاف الهی، بیش از دو میلیارد تومان در جشن گلریزان جمع آوری شد، افزود: با این مبلغ شش هراز و ۲۰۰ دست لباس با کیفیت تهیه شد.

به گفته وی ۵۰ درصد این البسه در بیرجند و ۵۰ درصد دیگر آن در دیگر شهرستان‌های استان بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

وی تاکید کرد: امسال هم به میمنت امام حسین (ع) کمک خیلی خوبی در این زمینه مردم خواهند کرد.

در ادامه این مراسم عضو کمیته برگزاری جشن گلریزان هم از زورخانه به عنوان ذکر خانه یاد کرد و گفت: ورزش باستانی از این نظر که در آن دوگانگی بر خلاف دیگر رشته‌های ورزشی وجود ندارد با دیگر ورزش‌ها متفاوت است.

کریمپور افزود: به برکت ماه شعبان خیران مانند سال‌های گذشته با کمک‌های خود سبب شادی کودکان نیازمند خواهند شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور