🔸برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در روستای خداآفرید بشرویه

#روز_قدس
#طوفان_الاحرار
#فلسطین