#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸معاون اقتصادی وزارت امور خارجه به همراه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری از پایانه مرزی یزدان در شهرستان زیرکوه بازدید کرد.
🔸این بازدید با هدف بررسی شرایط موجود و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه مبادلات مرزی استان از طریق بازارچه مرزی یزدان انجام شد.
🔸 فرماندار شهرستان زیرکوه در این بازدید گزارشی پیرامون پیگیری ها و اقدامات صورت گرفته جهت رونق هر چه بیشتر پایانه و گمرک مرزی یزدان ارائه داد.
🔸در این بازدید بر ضرورت پیگیری ها در دو سطح استانی و ملی تأکید شد و مقرر گشت وزارت امور خارجه در جهت پیگیری امور اقداماتی را در دستور کار قرار دهد .