این بازدید با هدف رصد میدانی شرایط موجود و اطلاع از وضعیت واحدهای تولیدی فعال صورت گرفته است. ملانوری در منطقه ویژه، از شرکت های الکترو صدر( واحد تکنولوژی ساخت و طراحی و راه اندازی کوره ها و خطوط کاشی و سرامیک در ایران)، مجتمع تولید کاشی و سرامیک پرسلان (بزرگترین واحد پرسلان شرق کشور )، آذین چرم خاوران ( بزرگترین قطب تولید انواع چرم مصنوعی در شرق کشور) و همچنین پایانه سنگ و فرآورده های معدنی(مرکز تپنده سنگ شرق کشور) بازدید کرد.