معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی پیشنهاد داد هاب تعمیراتی ماشین آلات معدنی در مرز ماهیرود ایجاد شود.

جواد اشرفی،  در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: با توجه به این که مجوز  ایجاد گمرک تخصصی در ماهیرود اخذ شده، بهتر است برای راه اندازی هاب تعمیراتی ماشین آلات نیز اقدام شود.

وی ادامه داد: گاه در معادن، ماشین آلاتی داریم که نیاز به تعمیر دارند اما به دلایل مختلف از جمله نبود قطعه، امکان تعمیر آنها وجود ندارد.

شرفی بیان کرد: سرمایه گذاران بخش خصوصی می‌توانند با راه اندازی این هاب، نسبت به ورود قطعات مختلف ماشین آلات اقدام کنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با تشکر از وحدت رویه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف در پیگیری مسایل استان، تصریح کرد: تعامل بخش خصوصی و همراهی با سیستم اجرایی و دولتی، پیگیری مسایل استان را نتیجه بخش تر خواهد کرد.

اشرفی یادآور شد: ادامه این تعامل و همراهی می‌تواند در رفع مشکلات بخش خصوصی و توسعه استان مؤثر باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور