🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی با این امنیت مثال زدنی به عنوان یکی از استان های امن برای سرمایه گذاری مطرح می باشد.
ملانوری با بیان این مطلب در نشست با فرمانده مرزبانی و فرمانده مرکز آموزشی محمد رسول ا…(ص) استان خاطرنشان کرد: نگهداری و نگهبانی مرز، کار بسیار سخت و دشواری است و هوشیاری دقیقی می طلبد.
🔹وی ادامه داد: برنامه ریزی درست، فرماندهی همه جانبه و آماده بودن همه عوامل به لحاظ توانایی از مهمترین نیازها در مدیریت مرز است.
🔹استاندار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرزهای استان، تأکید کرد: مدیریت شایسته و تلاش مستمر نیروهای مرزبانی، مرزهای خراسان جنوبی را به امن ترین مرزهای کشور تبدیل کرده و امنیت پایداری را برای منطقه رقم زده است.
🔹ملانوری ادامه داد: این امنیت سبب می شود ما بتوانیم برای استفاده از ظرفیت های استان زرخیزمان درست برنامه ریزی کنیم.
🔹وی گفت: این امنیت، اصلی ترین نیاز برای سرمایه گذاری های دولت و بخش خصوصی است.
🔹به گفته وی؛ این امنیت باید با همکاری دوسویه دولت و بخش خصوصی حفظ و تقویت شود.
🔹استاندار با اشاره به شرایط حاکم بر مرز متذکر شد: نیروهای مرزبانی صبورانه و ایثارگرانه با همه سختی ها کنار آمده اند تا مردم در آسایش و آرامش باشند.
🔹ملانوری تأکید کرد: مردم و به ویژه مرزنشینان عزیز، حضور این نیروها را قدر می دانند.
🔹وی امنیت را از نیازهای ضروری دانست و اظهار داشت: در سایه این امنیت است که رونق در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه رقم می خورد.
🔹استاندار با تأکید بر این که مرزهای افغانستان، برای کشور خیلی مهم است، گفت: این مرز در صادرات و مبادلات تجاری کشور نقش بسیار مهمی دارد.
🔹ملانوری افزود: بهبود شرایط در مرزها، رونق فضای کسب و کار را در داخل استان و حتی کشور به همراه دارد.

🔹شایان ذکر است: در این نشست سردار مسروری فرمانده مرزبانی و سرهنگ سورگی فرمانده مرکز آموزش محمد رسول الله (ص) گزارش جامعی از شرایط مرز و بحث آموزش نیروهای مرزبانی ارائه نمودند.