🔹معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: تدابیر ارزنده سردار دلها علاوه بر ایجاد امنیت پایدار، امنیت اقتصادی محور مقاومت را به همراه داشت.
اشرفی با بیان این مطلب در حاشیه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مؤلفه های نشان دهنده قدرت هر منطقه، امنیت اقتصادی است.
🔹وی تصریح کرد: امنیت اقتصادی که ارتباط تنگاتنگی با ترغیب سرمایه گذاران به فعالیت و رونق واحدهای تولیدی دارد، در توسعه اقتصادی هر منطقه نقش بسزایی ایفا می کند.
🔹معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر این که بعد از خاتمه پیدا کردن جنگ سرد که دنیا به دنبال تجاری شدن بود، مقوله امنیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و بر سر زبان ها افتاد.
🔹اشرفی با اشاره به سطح بندی که از امنیت شکل گرفته، گفت: امنیت اقتصادی در سه سطح فردی، اجتماعی و بین المللی نقش آفرینی می کند.
🔹وی تأکید کرد: رسیدن به این امنیت را مدیون فعالیت ها و تلاش سردار سلیمانی هستیم.
🔹معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر نقش سردار سلیمانی در امنیت محور مقاومت و روابط اقتصادی- سیاسی ایران با کشورهای این حوزه، اظهار داشت: کشورهای عراق و سوریه، بازکننده مسیر دریای مدیترانه به سوی ایران هستند و دسترسی به بنادر دریای مدیترانه به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی می‌تواند تأثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد ایران به جا بگذارد.
🔹اشرفی ادامه داد: با فعال‌سازی این مسیر، بازارهای خوبی به روی کالاهای ایرانی در کشور سوریه باز می شود.
🔹وی با اشاره به تأثیر تحریم ها بر مبادلات تجاری ایران، متذکر شد: با استفاده از روابط حسنه ایران و عراق، ما می توانیم با دسترسی به بندر ام القصر، از ظرفیت این بندر به بازارهای جهانی صادرات داشته باشیم.
🔹به گفته وی؛ مشارکت ایران در بحث بازسازی عراق و سوریه، فرصت بسیار خوبی برای ماست که از ظرفیت توانمندی های فنی-مهندسی، ساختمان سازی، تولید مصالح ساختمانی و … و در نتیجه رونق تولید کشور استفاده کنیم .
🔹معاون اقتصادی استاندار در ادامه از جای خالی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی قوی در زمینه نقش سردار مقاومت در امنیت محور مقاومت گفت.
🔹اشرفی خاطرنشان کرد: بدون تردید با انجام پژوهش هایی با این محور، جایگاه حاج قاسم سلیمانی در امنیت منطقه روشن تر می شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور