فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی: امروزهیچ کشوری توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

سردار مهدوی در جمع بسیجیان و پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان فردوس در محل هیأت رزمندگان گفت: امروز هیچ کشوری توان مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارد و آمریکا که هزاران میلیارد دلار خرج کرده تا درمنطقه بماند با سرافکندگی خارج شده ودرحال خروج است و امروز همه جهانیان می‌دانند که عراق وسوریه ولبنان وبرخی کشور‌های دیگر دردست کیست.

وی افزود: دردوران دفاع مقدس بیش از چهل کشور اروپایی، آسیایی وغربی به صورت علنی از صدام حمایت کردند وبین خود تقسیم کارکرده بودند ودرآن زمان حتی سیم خاردار را به خاطراینکه احتمال می‌دادند؛ کاربرد نظامی داشته باشد به ما نمی‌دادند، اما اکنون برخی ازهمان کشورها، دستشان را پیش جمهوری اسلامی برای دریافت تجهیزات نظامی دراز می‌کنند واین نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان، رزمندگان را سند‌های زنده‌ی دوران دفاع مقدس دانست و گفت: برای اولین باردرطول تاریخ، ملت ایران توانست درمقابل دشمن تا دندان مسلح بایستد واجازه ندهد حتی یک وجب ازخاک کشور در اختیار دشمن باقی بماند وامروز ما وظیفه داریم ایثارگری‌های شهدا، جانباران، آزادگان و رزمندگان دوران دفاع مقدس را به درستی برای نسل جوان تبیین کنیم.

سردار مهدوی گفت: اکنون دشمن جنگ رسانه‌ای را در دستورکار قرار داده و ما بایستی با این توطئه از طریق جهاد تببین مقابله کنیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور