🔹با حضور استاندار خراسان جنوبی، ۴ کارگاه مهارت آموزی، در مرکز فنی و حرفه ای بیرجند به بهره برداری رسید.
ملانوری به مناسبت هفته ملی مهارت و با هدف بازدید از روند برگزاری دوره های آموزشی و مهارت آموزی در مرکز فنی و حرفه ای بیرجند حضور یافت.
🔹در جریان این حضور، کارگاه های اینترنت اشیاء، هوشمند سازی، فیبر نوری و مکاترونیک به صورت همزمان به بهره برداری رسیدند.
🔹مهارت آموزان در کارگاه اینترنت اشیاء که با اعتباری بیش از ۵۳۰ میلیون تومان تجهیز شده، دوره های طراحی سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیاء (IOT ) ،انواع دوره های برنامه نویسی و … را فرامی گیرند.
🔹در کارگاه هوشمند سازی نیز با هزینه کرد حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، مباحث هوشمند سازی منازل و اماکن صنعتی، آموزش داده می شود.
🔹در کارگاه فیبر نوری نیز با تأمین تجهیزاتی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، دوره های آموزشی مفصل بندی فیبر نوری، طراحی شبکه های فیبر نوری با استفاده از نرم افزارهای مربوطه، مبانی مخابرات و شبکه فیبرنوری و … آموزش داده می شود.
🔹مهارت آموزان با استفاده از دوره های آموزشی طراحی شده برای کارگاه مکاترونیک، اتوماسیون صنعتی ، برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته S7-300، تعمیر موبایل و لپتاپ و… را فرامی گیرند.
🔹شایان ذکر است: این کارگاه ها با هزینه کرد بیش از ۳ میلیارد تومان تجهیز شده تا شرایط برای برگزاری ۱۸ دوره آموزشی متفاوت فراهم شود.