🔹استاندار خراسان جنوبی، بر نقش بسیار مؤثر یزدان، در رونق اقتصادی و امنیت کشور تأکید کرد.
ملانوری با تأکید بر این مطلب در دیدار با موسوی معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: بازگشایی مرز یزدان، به لحاظ اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان های مرزی و مرزنشینان و همچنین رونق فضای کسب و کار دارای اهمیت است.
🔹وی ادامه داد: رونق در مبادلات مرزی و اقتصاد منطقه، همچنین امنیت کشور، از دیگر پیامدهای بازگشایی مرز یزدان می باشد.
🔹استاندار، سپس از زیر ساخت‌هایی گفت که برای از سرگیری فعالیت در این مرز وجود دارد.
🔹ملانوری با اشاره به این که خراسان جنوبی، استانی با ظرفیت های فراوان است، متذکر شد: از این پتانسیل ها، می توان در بحث سرمایه‌ گذاری‌های مشترک بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی و افغانستانی استفاده کرد.
🔹وی تصریح نمود: ما از طرح های سرمایه گذاری سرمایه گذاران کشور افغانستان بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم.
🔹استاندار تأکید نمود: ما قطعاً به منظور تأمین منافع مشترک جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان، در بحث بازگشایی ا مرز یزدان، نهایت تلاش خود را به کار می گیریم .