ادارات شهرستان های زیرکوه براثر آلودگی هوا و گرد و غبار تعطیل شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان باعنایت به هشدار سطح زرد هواشناسی و بررسی شاخص کیفیت هوا و براساس پیشنهاد کمیته تخصصی ذیل کارگروه شرایط اضطرار پدیده گرد و غبار، ضمن هماهنگی و اخذ تاییدیه مقامات ارشد استان، کارگروه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ مصوب نمود که به دلیل افزایش باد، گردو غبار و تداوم و پایداری آلودگی هوا و قرارداشتن در وضعیت خطرناک کلیه دستگاه های اجرائی و آموزشی شهرستان زیرکوه به جز واحد های امدادی و بخش های کشیک دستگاه های خدمات رسان، به منظور کاهش ترددها و حفظ سلامت شهروندان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ از ساعت ۹ صبح تعطیل گردد.ضروری است مدیران محترم دستگاه های استانی و فرماندار محترم نسبت به مدیریت اصناف، کارگاه ها و آموزشگاه های خصوصی و اماکن ورزشی(به ویژهاماکن روباز) شهرستان نیز برنامه ریزی و اقدام نمایند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور