رئیس پلیس راهور استان از توقیف ۱۴۰ دستگاه خودرو ی متخلف و هنجار شکن در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان”بیرجند” خبر داد و گفت: در این طرح ۵۵۰ دستگاه خودرو نیز اعمال قانون شدند.

، سرهنگ”علیرضا عباسی” در مصاحبه خبری اظهار داشت: در پی مطالبات و درخواست های مکرر مردمی در خصوص برخورد با مزاحمت های خیابانی توسط تعدادی از رانندگان متخلف و به جهت ایجاد آرامش خصوصا در ایام تعطیل و ساعات پایانی شب ماموران پلیس راهور با همکاری یگان های انتظامی طرح ارتقاء امنیت و آرامش را شهرستان بیرجند اجرایی کردند.

وی بیان داشت: در اجرای این طرح با خودروهایی که در ساعات پایانی شب با انجام حرکات نمایشی، تولید صدای ناهنجار و داشتن چراغ های غیر مجاز و رانندگی با سرعت های بالا در برخی نقاط شهر بیرجند، باعث سلب آسایش و امنیت شهروندان می شدند برخورد گردید.

رئیس پلیس راهور استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این طرح از ابتدای خردادماه تعداد ۸۰ دستگاه خودروی متخلف توقیف و به پارکینگ متنقل شدند ؛ خاطر نشان کرد: تعداد ۶۰ دستگاه خودرو نیز بصورت سیستمی توقیف گردید.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از ابتدای خرداماه سال جاری در اجرای این طرح، ۵۵۰ دستگاه خودروی هنجار شکن و متخلف اعمال قانون شدند؛ تصریح کرد: برابر هماهنگی بعمل آمده با مقام قضائی خودروهای متخلف به مدت ۲۰ روز در پارکینگ توقیف و در پایان پس از رفع نقص و انجام سیر مراحل قانونی خودرو آزاد می گردد و همچنین در صورت تکرار تخلف و سابقه قبلی ، خودرو به مدت یکماه در پارکینگ توقیف و محرومیت های اجتماعی برای رانندگان متخلف خواهد شد.

سرهنگ عباسی ضمن قدردانی از رانندگانی که قوانین و مقررات را رعایت کرده و به حقوق شهروندان احترام می گذارند؛ تصریح کرد: پلیس با رانندگان متخلف و هنجارشکن بدون اغماض برخورد خواهد کرد و همچنین از شهروندان درخواست می شود هنگام در اختیار گذاشتن خودرو به فرزندانشان مراقبت و نظارت بیشتری در این خصوص داشته باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور