#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹در دیدار استاندار خراسان جنوبی با سفیر گرجستان عنوان شد: گرجستان برای سرمایه گذاری در زمینه بهره برداری از ظرفیت های معدنی استان آمادگی لازم را دارد.
دکتر قناعت در دیدار با یوسپ چاخواشویلی، سفیر گرجستان در تهران از ظرفیت های گردشگری، معدنی و کشاورزی استان گفت .
🔹وی با اشاره به اقدامات استان در راستای تسهیل سرمایه گذاری در خراسان جنوبی، خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه گذاران و تسهیل شرایط برای فعالیت آنها در استان از برنامه های اولویت دار دستگاه های اجرایی است.
🔹سفیر گرجستان در تهران به اهمیت ارتباط شرکت های بخش خصوصی دو کشور به ویژه در حوزه معدن اشاره کرد و ارائه اطلاعات فنی و جزئی معادن استان خراسان جنوبی را مطالبه نمود.
🔹یوسپ چاخواشویلی با تأکید بر ظرفیت های غنی ایران و به ویژه خراسان جنوبی در حوزه معدن، اظهار داشت: بنده مطمئنم تنها ٣٠ درصد ظرفیت های معدنی ایران کشف شده است.
🔹وی از تحریم های بین المللی و مشکلات انتقال پول به عنوان موانع تجارت دوجانبه یاد کرد و از پیشنهاد استاندار مبنی بر سفر به خراسان جنوبی و توسعه ارتباطات بخش خصوص دو طرف استقبال نمود.